Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem,

SNP 2304/6, příspěvková organizace

1966-1989

19. září 1966

  • otevření pavilonu dnešní školní družiny – pavilon původně sloužil k výuce, byly zde umístěny 1. až 3. třídy.

 

 

1988-1989

 

  • došlo ke generální opravě tělocvičny a střechy hlavní budovy školy.