Na základě časového harmonogramu uvolňování opatření ve školách a školských zařízení, který schválila vláda, je od 8. června v 6.-8. třídách dobrovolně možná realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit. Třídnické hodiny se netýkají žáků 9. ročníků.

Tato dobrovolná účast bude realizována v případu zájmu formou třídnických hodin.

Zájem o účast žáků na třídnických hodinách ve škole zjistí třídní učitel, který pošle rodičům přes Bakaláře bližší informace.