Vážení rodiče,
rádi bychom vás informovali o organizaci provozu školy a školní družiny od 18. 11. 2020, která se týká dětí z přípravné třídy (PT) a žáků 1. a 2. ročníků (ostatní se i nadále vzdělávají distančně).
Školní družina je otevřena od 6:00 do 17:00, provoz probíhá v pavilonu školní družiny s tím, že děti z PT a 2. ročníků mají přidělené samostatné třídy v 1. patře budovy a žáci 1. ročníků budou v přízemí. Všichni budou ráno vcházet horním vchodem, jak jsou zvyklí.
Výuka probíhá dle běžného rozvrhu, v hodinách určených pro Tv a Hv bude zařazena náhradní výuka dle uvážení učitele (naplní se jiným obsahem).
Informace o výdeji obědů jste obdrželi již v pátek, ty se nemění. V případě dotazů se obracejte přímo na p. vedoucí školní jídelny.
Odpolední školní družina probíhá tak, že každá třída bude ve svém vlastním oddělení (ve stejném prostoru jako ráno), jen nebude docházet ke slučování jednotlivých oddělení.
Žáci i zaměstnanci musí mít po celou dobu pobytu ve škole nasazenou roušku, a to včetně veškerých aktivit venku (tedy i při přechodu z budovy do budovy).
Připomínáme proto, abyste děti vybavili funkční ochranou úst a dýchacích cest.