Informace k zápisu cizinců pro školní rok 2022/2023

Týká se výhradně osob, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině nebo kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dní za účelem strpění pobytu na území ČR. Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Zápis proběhne dne 7. června 2022 od 13:00 do 18:00 h za účasti dítěte a zákonného zástupce.

Povinná školní docházka se vztahuje na děti narozené od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2016.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání je možné třemi způsoby:

  1. si stáhnout na webu (zde)
  2. vyzvednout ve škole dne 7. 6. 2022 v době zápisu
  3. vyzvednout na Odboru školství, kultury a sportu na Magistrátu města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, 2. patro, kancelář č. 289 (tel: 475 271 502), kancelář č. 246 (tel: 475 271 550, 475 271 361)

S sebou k zápisu je třeba si přinést:

  1. vytištěnou žádost podepsanou zákonným zástupcem (opatrovníkem)
  2. identifikační doklady zákonného zástupce a dítěte – vízum, cestovní pas, rodný list
  3. průkaz zdravotní pojišťovny dítěte

Vytištěnou a podepsanou žádost je možné i poslat do školy elektronicky – např. datovou schránkou (3n4wrfv), e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (zssnp6@zssnp6.cz), event. poštou do termínu 7. 6. 2022.

Zákonní zástupci budou o výsledku přijímacího řízení informováni přes internetové stránky naší školy www.zssnp6.cz; přijímací řízení musí proběhnout do 30 dnů od zápisu.

Kapacita školy (tzv. zvláštní zápis) – ZŠ

Kritéria tzv. zvláštního zápisu (ZŠ)

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022-2023

Žádost o přijetí dítěte na ZŠ (česko-ukraj.)

Žádost o odklad povinné školní docházky (česko-ukraj.)

Informace o výsledcích zápisu