PONDĚLÍ 4. 9. 2023– školní družina v běžném režimu – 6:00-17:00
– slavnostní zahájení nového školního roku
– 1.-9. třídy – 1 vyučovací hodina (8:00-8:45) v kmenových třídách

ÚTERÝ 5. 9. 2023
– školní družina v běžném režimu – 6:00-17:00
1. třídy – 2 vyučovací hodiny (8:00-9:40)
2.-9. třída – 4 vyučovací hodiny (8:00-11:40) v kmenových třídách s třídními učiteli

STŘEDA 6. 9. 2023
– školní družina v běžném režimu – 6:00-17:00
1.-5. třída – 4 vyučovací hodiny (8:00-11:40) v kmenových třídách s třídními učiteli
6.-9. třída – 5 vyučovacích hodin (8:00-12:35) v kmenových třídách s třídními učiteli

ČTVRTEK 7. 9. 2023
– výuka dle rozvrhu bez odpoledního vyučování