Od pondělí 30. 11. 2020 nastupují do školy žáci celého 1. stupně a žáci 9. ročníků.
Žáci 6-8. ročníků se budou po týdnu v prezenční formě vzdělávání střídat.

PREZENČNÍ VÝUKA – přítomnost ve škole

30. 11.–4. 12. 2020 = 6. B, 8. A, 8. B, 8. C
7. 12.–11. 12. 2020 =  6. A, 6. C, 7. A, 7. B, 7. C
14. 12.–18. 12. 2020 = 6. B, 8. A, 8. B, 8. C

Na dny 21. 12. a 22. 12. 2020 je vyhlášeno ředitelské volno.

Informace od p. vedoucí ŠJ ke stravování od 30. 11. 2020

Prosíme rodiče, kteří zatím nevyužívají odběr obědů, aby si ohlídali své objednávky buď přes internet, nebo se telefonicky domluvili s vedoucí ŠJ p. Göckertovou.
Pokud tak neučiníte do 27. 11. 2020, předpokládáme, že máte o odběr obědů od 30. 11. 2020 zájem.
Výdej pro žáky na distanční výuce bude probíhat pouze do jídlonosičů v době od 11:30 do 12:00, a to zezadu budovy ŠJ (hnědé plechové dveře, které vedou i  do kanceláře ved. ŠJ). V jiný termín výdej obědů nebude možný.

Kontakt na ved. ŠJ: 722 559 746.