PRAVIDLA PRO OBJEDNÁVÁNÍ OBĚDŮ OD 1. 9. 2021

Od 1. 9. 2021 budou při objednávání obědů ve školní jídelně platit následující pravidla:

1) jakákoli platba zaslaná prostřednictvím bankovního převodu bude připsána na konto strávníka (taktéž jakákoli platba přijatá v hotovosti);

2) KAŽDÝ STRÁVNÍK SE MUSÍ SÁM ZAJISTIT OBJEDNÁNÍ JÍDEL, a to přes internetovou stránku https://jidelny.me.cz/jidelna19/ nebo přes objednávkový terminál umístěný ve školní jídelně (taktéž na vrátnici školy) nebo telefonicky (osobně) u vedoucí školní jídelny;
– obědy NEBUDOU objednávány automaticky po přijetí platby, ani nebudou automaticky objednávány na začátku nového měsíce;

3) v případě nepřítomnosti strávníka (nemoc)  zákonný zástupce objednaná jídla sám odhlásí, po návratu do školy si obědy opět sám přihlásí;

4) v případě uzavření jídelny (ředitelské volno, karanténa) budou objednávky hromadně zrušeny, peníze za tato jídla se vrátí na konto strávníka (stav konta lze kontrolovat po přihlášení na internetové stránce – https://jidelny.me.cz/jidelna19/);

5) stále platí, že oběd číslo 2 musí být objednán prostřednictvím internetové stránky nejpozději 2 dny předem, pokud se pro malý počet zájemců oběd č. 2 nevaří, automaticky se objednávka mění na oběd č. 1.

Se všemi případnými dotazy se obracejte na vedouocí školní jídelny Boženu Göckertovou – 722 559 746.