Zápis do 1. tříd pro školní rok 2019/2020 proběhne 9. 4. 2019 od 13:00 do 18:00 (v tento den proběhne sběr vytištěných přihlášek a vlastní zápis za účasti zapisovaného dítěte a jeho zákonných zástupců).

Vydávání přihlášek bude probíhat elektronicky od 1. 3. 2019 do 9. 4. 2019. V případě, že nemáte možnost přihlášku vytisknout, můžete o její vytištění zažádat přímo u nás ve škole, a to 26. 3. 2019 od 8:00 do 12:00 nebo 27. 3. 2019 od 12.00 do 15:00.

Při samotném zápisu zákonní zástupci doloží – žádost o přijetí k základnímu vzdělávání podepsanou oběma zákonnými zástupci dítěte, rodný list dítěte a občanský průkaz, případně doklad o trvalém bydlišti dítěte, pokud se liší od trvalého pobytu zákonného zástupce.

V řádném termínu přijímáme děti narozené 1. 1. 2013-31. 8. 2013.

V případě žádosti o předčasný nástup dětí narozených 1. 9.–31. 12. 2013 musí zákonný zástupce doložit kromě výše uvedených dokumentů vyjádření pedagogicko-psychologické poradny.

Odklad povinné školní docházky písemná žádost (vyplnění a tisk z elektronického systému zápisu), doporučení školského poradenského zařízeníodborného lékaře.

PŘI VYPLŇOVÁNÍ PŘIHLÁŠEK VYUŽÍVEJTE, PROSÍM, REZERVAČNÍ SYSTÉM, KTERÝ PŘI ZÁPISU NABÍZÍME, VYHNETE SE TAK ZBYTEČNÉMU ČEKÁNÍ.

INFORMACE K ZÁPISU – ELEKTRONICKÝ SYSTÉM PRO VYPLNĚNÍ A TISK PŘIHLÁŠEK – ZDE