Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem,

SNP 2304/6, příspěvková organizace

1990-1999

Školní rok 1992/1993

 •  přípravné práce k výstavbě nového hřiště;
 • vybudování umělé lezecké stěny v tělocvičně školy;
 • kvůli špatnému technickému stavu demolice nafukovací sportovní haly, která škole sloužila jako druhá tělocvična;
 • vybudování skleníku na školní zahradě.

  1. ledna 1993

 • základní škola se stávý samostatným právním subjektem – příspěvkovou organizací.

  1. září 1993

 • zařazení školy do projektu „Obecná škola“ – dle tohoto vzdělávacího plánu se začínají vyučovat nejprve žáci 1. stupně;
 • při cestě po Evropě školu navštívila 25členná japonská delegace a seznámila se tak s českým školstvím.

 

  školní rok 1995/1996

 • zateplení hlavní budovy, školní jídelny a pavilonu školní družiny;
 • škola získala k užívání budovu bývalých jeslí – dnešní tzv. „školička“ – kam byly umístěny 1. třídy;
 • započetí modernizace učebny chemie (dokončeno v roce 1997).

  školní rok 1998/1999

 •   podle programu „Obecná škola“ se začali vzdělávat žáci 2. stupně.