Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem,

SNP 2304/6, příspěvková organizace

Školní jídelna

Školní jídelna zajišťuje stravování pro žáky a zaměstnance školy. Strávníci si mohou vybrat ze dvou nabízených jídel. Objednávky i výdej obědů probíhá pomocí elektronického čipu (k zakoupení u vedoucí jídelny) přes 2 bezdotykové terminály (jeden je umístěn ve školní jídelně, druhý na vrátnici školy) nebo pomocí webové aplikace. Placení stravného probíhá na ZŠ SNP kreditním systémem.


Ceník obědů

  • žáci do 10 let*………………..28,- Kč
  • žáci ve věku 11 – 14 let*….30,- Kč
  • žáci ve věku 15  – 18 let*…32,- Kč

* do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku (školní rok končí 31. 8.), ve kterém dosahují uvedeného věku (viz vyhláška MŠMT ČR č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění)


Číslo účtu pro platbu stravného (variabilní symbol strávníkům generuje vedoucí školní jídelny – je platný po celou školní docházku žáka)

  • 2301016507/2010

Strávníci si mohou zakoupit obědy denně od 7:15 do 8:00, a to nejdříve na následující den, dále pak poslední dva dny v měsíci na měsíc následující od 7:15 do 8:00 a od 12:00 do 16:00.
Strávníci se mohou přihlašovat a odhlašovat ke stravování osobně či telefonicky do 14:00, a to vždy nejdříve na následující den.
V době nepřítomnosti žáka ve škole (lékařské vyšetření) mají možnost si zákonní zástupci přijít pro zaplacený a neodhlášený oběd do vlastních nádob v době od 11:45 do 14:00. Nádoby nesmí být skleněné a s úzkým hrdlem. Škola zajišťuje školní stravování dětí a žáků pouze v době jejich pobytu ve škole.

  • kontakt – vedoucí školní jídelny Božena Göckertová – tel. 722 559 746.