Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem,

SNP 2304/6, příspěvková organizace

Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení přístupnosti

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky www.zssnp6.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Nepřístupný obsah

Některé obrázky na internetové stránce neobsahují textový popis.
Některé pdf dokumenty nejsou strojově čitelné.
Videa Školní televize a Prohlídka školy umístěná na serveru YouTube neobsahují titulky ani audio popis.
Nelze jednoduchým způsobem přeskočit opakující se bloky.
Web nelze plnohodnotně ovládat pomocí klávesnice.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 18. 9. 2020.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Kontakt pro zpětnou vazbu ohledně přístupnosti (náměty, dotazy, informace o problémech) a pro získání informací uvedených na internetové stránce školy:
Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, 400 11 Ústí nad Labem
Mgr. Zdeněk Lutovský, e-mail: lutovsky(at)zssnp6.cz, tel.: 472 773 977.

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost výše se lze obrátit na Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu, náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4, e-mail: pristupnost@mvcr.cz.