Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem,

SNP 2304/6, příspěvková organizace
 

Organizace školního roku

školní rok 2023/2024

 • první školní den školního roku – 4. 9. 2023 (pondělí)

 • podzimní prázdniny – 26. 10.-27. 10. 2023
 • vánoční prázdniny – 23. 12. 2023-2. 1. 2024 (do školy se žáci vrací ve středu 3. 1. 2024)
 • pololetní prázdniny – 2. 2. 2024
 • jarní prázdniny – 4. 3.-10. 3. 2024
 • velikonoční prázdniny – 28. 3. 2024

 • hlavní prázdniny – 29. 6.-1. 9. 2024
 • vydávání vysvědčení za 1. pololetí – 31. 1. 2024 (středa)
 • vydávání vysvědčení za 2. pololetí – 28. 6. 2024 (pátek)

 • den otevřených dveří – předpokládaný termín – březen 2024 (bude upřesněno; areál celé školy)
 • zápis do 1. tříd – předpokládaný termín – duben 2024 (bude upřesněno; hlavní budova školy)

 • termín odevzdání přihlášek ke studiu ředitelům škol, na které se žáci hlásí (zajišťují si sami zákonní zástupci žáků) – do 20. 2. 2024 (umělecké školy do 30. 11. 2023)
 • termíny přijímacích zkoušek na střední školu –  12. 4. 2024, 15. 4. 2024
 • termíny přijímacích zkoušek na 8letá gymnázia –  16. 4. 2024, 17. 4. 2024