Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem,

SNP 2304/6, příspěvková organizace
 

Organizace školního roku

školní rok 2020/2021

 • první školní den školního roku – 1. 9. 2020 (úterý)

 • podzimní prázdniny – 29. 10.-30. 10. 2020
 • vánoční prázdniny – 23. 12. 2020-3. 1. 2021 (neděle)
 • pololetní prázdniny – 29. 1. 2021
 • jarní prázdniny – 8. 2.-14. 2. 2021
 • velikonoční prázdniny – 1. 4. 2021

 • hlavní prázdniny – 1. 7.-31. 8. 2021
 • vydávání vysvědčení za 1. pololetí – 28. 1. 2021 (čtvrtek)
 • vydávání vysvědčení za 2. pololetí – 30. 6. 2021 (středa)

 • den otevřených dveří – březen 2021 (14:00-17:00; areál “školičky”)
 • zápis do 1. tříd – duben 2021 (13:00-18:00; hlavní budova školy)

 • termín odevzdání přihlášek ke studiu ředitelům škol, na které se žáci hlásí (zajišťují si sami zákonní zástupci žáků) – do 1. 3. 2021 (umělecké školy do 30. 11. 2020)
 • termíny přijímacích zkoušek na střední školu/víceleté gymnázium – 12. 4. 2021, 13. 4. 2021/14. 4. 2021, 15. 4. 2021