Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem

SNP 2304/6, příspěvková organizace

Bližší informace k rozšířené výuce NJ

Základní informace

  • od školního roku 2009/2010 nabízíme v úzké spolupráci s BVA (Das Bundesverwaltungsamt) jako jediná základní škola v Ústí nad Labem žákům od 4. třídy výuku německého jazyka (souběžně s výukou anglického jazyka);
  • 9. třídě tak mají žáci možnost bezplatně složit mezinárodně platnou zkoušku Deutsches Sprachdiplom (DSD – První stupeň, odpovídá úrovni A2/B1) – tato jazyková zkouška mimo jiné:
    • zvýhodňuje žadatele o studium na německých školách;
    • umožňuje účastnit se mezinárodních projektů;
    • nabízíme ji našim žákům zcela ZDARMA.
  • v Ústí nad Labem mohou žáci plynule navázat studiem němčiny na Gymnáziu a SOŠ dr. V. Šmejkala, kde se přípravě na DSD taktéž věnují (možnost složení DSD – Druhý stupeň, úroveň B2/C1).
  • žáci, kteří si druhý cizí jazyk ve 4. třídě nezvolí, si jej povinně volí v 6. třídě – vybírají si z nabídky německého nebo ruského jazyka.