Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem,

SNP 2304/6, příspěvková organizace

Školská rada

Členové školské rady

Zástupci jmenovaní zřizovatelem školy
Bc. Gabriela Krčilová
Eliška Pinkasová, DiS

zástupci zvolení z řad rodičů
Mgr. Zuzana Panschabová
Mgr. Šárka Oberländer

zástupci zvolení z řad zaměstnanců
Mgr. Milena Novotná
Mgr. Jana Olšáková 

Veškeré dotazy, popřípadě připomínky, můžete zasílat na e-mail olsakova(at)zssnp6.cz.