Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem,

SNP 2304/6, příspěvková organizace

Školská rada

Členové školské rady na období 2018-2020

Zástupci jmenovaní zřizovatelem školy
Ing. arch. Dušan Oslej
Karel Punčochář

zástupci zvolení z řad rodičů
Mgr. Jana Dvořáková
Naděžda Veselá

zástupci zvolení z řad zaměstnanců
Mgr. Lenka Kůtková
Mgr. Jana Olšáková 

Veškeré dotazy, popřípadě připomínky, můžete zasílat na e-mail olsakova(at)zssnp6.cz.