Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem,

SNP 2304/6, příspěvková organizace

Volba povolání

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA UČEBNÍ A STUDIJNÍ OBORY VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024

Podoba podávání přihlášek na střední školy a víceletá gymnázia

 

Vážení rodiče vycházejících žáků,

 

V příloze naleznete aktuálně dostupné informace k podobě přijímacího řízení a zejména k podávání přihlášek na střední školy a víceletá gymnázia na jaře 2024.

Podoba podávání přihlášek na střední školy 2024

Informace pro uchazeče pro střední vzdělávání a jejich zákonné zástupce od 1. 1. 2024 

Doporučená videa „JAK NA PŘIHLÁŠKU v DiPSy“

Video 1 

Video 2

Prosím sledujte pravidelně následující informační web (www.prihlaskynastredni.cz), zde najdete veškeré informace o digitalizaci PŘ na SŠ a víceletá gymnázia, taktéž jsou zde a budou uvedeny tiskopisy pro vyplňování přihlášek a veškerých příloh. Tento web je průběžně doplňován a aktualizován.

 

CO můžu dělat, nevzali mě na střední?

JPZ leták CZ

JPZ leták UA

 

 

Dvořáková Romana

V Ústí nad Labem, 13. 5. 2024

 

PRŮVODCE VYPLŇOVÁNÍM PŘIHLÁŠEK NA SŠ

Termíny

termíny přijímacích zkoušek

 • čtyřleté obory vzdělání:
 • 1. termín – 12. 4. 2024 (pátek)
 • 2. termín – 15. 4. 2024 (pondělí)
 • obory 6letých a 8letých gymnázií:
 • 1. termín – 16. 4. 2024 (úterý)
 • 2. termín – 17. 4. 2024 (středa)
 • jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny na :
 • 1. termín – 29. 4. 2024 (pondělí)
 • 2. termín – 30. 4. 2024 (úterý)
 • od školního roku 2016/2017 skládají všichni uchazeči o studium na středních školách zakončených maturitní zkouškou jednotné přijímací zkoušky;
 • přijímací zkoušky proběhnou ve stejný den se stejným zadáním na všech školách;
 • toto opatření se týká taktéž uchazečů o studium na 6letých a 8letých gymnáziích;

 

 

INFORMACE VÝCHOVNÉHO PORADCE PRO 2. STUPEŇ

ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ O VOLBĚ STUDIA A POVOLÁNÍ

NABÍDKA TESTOVÁNÍ NA ÚŘADU PRÁCE

TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK NA SŠ

NABÍDKA STUDIJNÍCH A UČEBNÍCH OBORŮ PRO ROK 2024/2025

STŘEDNÍ ŠKOLY SE SPORTOVNÍM ZAMĚŘENÍM

DŮLEŽITÉ WEBOVÉ STRÁNKY

přesměrování na webovou stránku – INFORMAČNÍ SYSTÉM O UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE 

BURZA ŠKOL ONLINE

PRŮVODCE DEVÍTKOU

Mgr. Romana Dvořákovávýchovná poradkyně, dvorakova(at)zssnp6.cz
1. 9. 2023