Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem,

SNP 2304/6, příspěvková organizace

Volba povolání

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA UČEBNÍ A STUDIJNÍ OBORY VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024

Podoba podávání přihlášek na střední školy a víceletá gymnázia

 

Vážení rodiče vycházejících žáků,

 

V příloze naleznete aktuálně dostupné informace k podobě přijímacího řízení a zejména k podávání přihlášek na střední školy a víceletá gymnázia na jaře 2024.

Podoba podávání přihlášek na střední školy 2024

Stále probíhá legislativní proces, který popsané změny přináší, ale vzhledem k politické shodě na problematice přijímacího řízení je velká naděje na přijetí.

Zde je i odkaz na zřízené webové stránky k přijímacímu řízení na střední školy pro rodiče:

www.prihlaskynastredni.cz

Dvořáková Romana

V Ústí nad Labem, 4. 12. 2023

 

PRŮVODCE VYPLŇOVÁNÍM PŘIHLÁŠEK NA SŠ

Termíny

termíny přijímacích zkoušek

 • čtyřleté obory vzdělání:
 • 1. termín – 12. 4. 2024 (pátek)
 • 2. termín – 15. 4. 2024 (pondělí)
 • obory 6letých a 8letých gymnázií:
 • 1. termín – 16. 4. 2024 (úterý)
 • 2. termín – 17. 4. 2024 (středa)
 • jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny na :
 • 1. termín – 29. 4. 2024 (pondělí)
 • 2. termín – 30. 4. 2024 (úterý)
 • od školního roku 2016/2017 skládají všichni uchazeči o studium na středních školách zakončených maturitní zkouškou jednotné přijímací zkoušky;
 • přijímací zkoušky proběhnou ve stejný den se stejným zadáním na všech školách;
 • toto opatření se týká taktéž uchazečů o studium na 6letých a 8letých gymnáziích;

 

Zápisový lístek

 • zápisový lístek je úřední dokument, který uchazeč obdrží po přijetí na školu nebo obor od ZŠ – od výchovného poradce – a zákonný zástupce ho předá příslušné střední škole, na které má zájem studovat;
 • odevzdává se do SŠ do 10 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o přijetí, jinak se přijatý uchazeč vzdává práva být přijat – může se uplatnit pouze jednou (mimo možnosti odvolání);
 • škola má povinnost zápisové lístky povinnost evidovat – dojde-li ke ztrátě zápisového lístku, je nový vydán pouze na základě písemné žádosti zákonného zástupce a čestného prohlášení – vydání nového zápisového lístku je možno na škole, jejímž žákem žadatel je, nebo na Krajském úřadě Ústeckého kraje;
 • o způsobu předání zápisových lístků vás budeme včas informovat;
 • důležité odkazy:

INFORMACE VÝCHOVNÉHO PORADCE PRO 2. STUPEŇ

ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ O VOLBĚ STUDIA A POVOLÁNÍ

NABÍDKA TESTOVÁNÍ NA ÚŘADU PRÁCE

TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK NA SŠ

NABÍDKA STUDIJNÍCH A UČEBNÍCH OBORŮ PRO ROK 2024/2025

STŘEDNÍ ŠKOLY SE SPORTOVNÍM ZAMĚŘENÍM

VYSVĚTLIVKY K PŘIHLÁŠKÁM NA SŠ

DŮLEŽITÉ WEBOVÉ STRÁNKY

přesměrování na webovou stránku – INFORMAČNÍ SYSTÉM O UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE 

BURZA ŠKOL ONLINE

PRŮVODCE DEVÍTKOU

Mgr. Romana Dvořákovávýchovná poradkyně, dvorakova(at)zssnp6.cz
1. 9. 2023