Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem,

SNP 2304/6, příspěvková organizace

Členění školy

Základní školu a Mateřskou školu Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvkovou organizaci tvoří základní škola v ulici SNP
a odloučené pracoviště ve Vaňově – MŠ v ul. Ve Stráni.

Od školního roku 2004/2005 se na škole (včetně odloučeného pracoviště) vyučuje podle vlastního školního vzdělávacího programu, který nese na ZŠ název Škola pro všechny, v MŠ Duhové sluníčko.

  Základní škola (ul. SNP) má 9 ročníků členěných
na 1. a 2. stupeň.

MŠ ve Vaňově je jednotřídní.