Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem,

SNP 2304/6, příspěvková organizace

Učební plán – 1. stupeň