Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem,

SNP 2304/6, příspěvková organizace
 

Informace pro budoucí žáky školy

Na tomto místě bychom Vám rádi představili naši školu včetně aktivit, které nabízí svým žákům.

PROČ SI VYBRAT NAŠI ŠKOLU? Důvodů je hned několik:

 • jsme škola s téměř 60letou tradicí;
 • budovy jsou umístěny v příjemnémklidném prostředí;
 • vyučování probíhá podle vlastního vzdělávacího programu „Škola pro všechny„;
 • ve škole vládne přátelská atmosféra;
 • možnost výuky cizího jazyka již od 1. třídy;
 • od 4. třídy možnost volby 2. cizího jazyka německý jazykod 1. třídy seznamování se s tímto jazykem formou bezplatného zájmového kroužku, na konci 9. ročníku nabídka bezplatné složení jazykové zkoušky Sprachdiplom;
 • od 6. třídy povinně druhý cizí jazyk (2 hodiny týdně – týká se těch žáků, kteří si jej nezvolili již ve 4. třídě – nabízíme  německý a ruský jazyk);
 • do hodin tělesné výchovy na 1. stupni zařazováno cvičení s fyzioterapeutickými míči Sball;
 • dlouholetá zkušenost s výukou nového typu písmanevázaného písma, které je pro žáky přirozenější, rychleji a lépe zvládají jeho nácvik, podporuje čtenářské dovednosti žáků, výuka probíhá již od školního roku 2010/2011;
 • umístění žáků 1. tříd v samostatném pavilonu – tzv. školička ve kterém se nezvoní – žáci si tak mohou lépe přivyknout školnímu prostředí, z prostorných tříd je vstup přímo na školní zahradu;
 • provoz školní družiny do 17:00 hod.;
 • bohatý výběr zájmových kroužků – žáci jsou vyzvedáváni přímo ve školní družině, po ukončení kroužku jsou přivedeni do školní družiny zpět – rodiče si tak mohou své děti vyzvedávat až po ukončení všech těchto aktivit tak, jak jim to pracovní vytížení vyhovuje;
 • elektronická žákovská knížka – rodiče mají neustálý aktuální přehled o výsledcích a chování jejich dětí, žákovská knížka mimo jiné umožňuje pohodlný a rychlý způsob komunikace rodičů se školou, omlouvání žáků…;
 • samozřejmostí jsou výlety a exkurze pro žáky, dle možností pořádání škol v přírodě;
 • disponujeme dvěma moderními počítačovými učebnamidvěma učebnami v přírodě;
 • probíhá neustálá modernizace budov školyučeben ve všech učebnách školy je umístěn počítač a audiovizuální technika (dataprojektor a promítací plátno nebo interaktivní tabule – těch máme celkem 23);
 • výběr ze dvou jídel ve školní jídelněmožnost platby a objednávání/odhlašování obědů on-line;
 • jsme škola, která se nebojí zapojit do nových projektů – pilotní škola při ověřování školního vzdělávacího programu (jediná v Ústeckém kraji), ověřování nového písma Comenia Script (jediná základní škola v Ústí nad Labem), jedna ze 25 základních škol v Ústeckém kraji, na které je možno složit jazykovou zkoušku Sprachdiplom…;
 • jsme školou, která se snaží být vždy o krok napřed…