Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem,

SNP 2304/6, příspěvková organizace
 

Informace pro budoucí žáky školy

Na tomto místě bychom Vám rádi představili naši školu včetně aktivit, které nabízí svým žákům.

PROČ SI VYBRAT NAŠI ŠKOLU? Důvodů je hned několik:

 • jsme škola s téměř 60letou tradicí;
 • budovy jsou umístěny v příjemnémklidném prostředí;
 • vyučování probíhá podle školního vzdělávacího programu „S NÁMI POROSTETE„;
 • ve škole vládne přátelská atmosféra;
 • možnost výuky cizího jazyka již od 1. třídy;
 • od 4. třídy možnost volby 2. cizího jazyka německý jazykod 1. třídy seznamování se s tímto jazykem formou bezplatného zájmového kroužku, na konci 9. ročníku nabídka bezplatné složení jazykové zkoušky Sprachdiplom;
 • od 6. třídy povinně druhý cizí jazyk (2 hodiny týdně – týká se těch žáků, kteří si jej nezvolili již ve 4. třídě – nabízíme  německý jazyk);
 • do hodin tělesné výchovy na 1. stupni zařazováno cvičení s fyzioterapeutickými míči Sball;
 • dlouholetá zkušenost s výukou nového typu písmanevázaného písma, které je pro žáky přirozenější, rychleji a lépe zvládají jeho nácvik, podporuje čtenářské dovednosti žáků, výuka probíhá již od školního roku 2010/2011;
 • umístění žáků 1. tříd a 2. tříd v samostatném pavilonu – tzv. školička ve kterém se nezvoní – žáci si tak mohou lépe přivyknout školnímu prostředí, z prostorných tříd je vstup přímo na školní zahradu;
 • provoz školní družiny do 17:00 hod.;
 • výběr z řady zájmových kroužků – žáci jsou vyzvedáváni přímo ve školní družině, po ukončení kroužku jsou přivedeni do školní družiny zpět – rodiče si tak mohou své děti vyzvedávat až po ukončení všech těchto aktivit tak, jak jim to pracovní vytížení vyhovuje;
 • elektronická žákovská knížka – od 2. třídy;
 • samozřejmostí jsou výlety a exkurze pro žáky – školy v přírodě, lyžařský výcvik…;
 • dvě počítačové učebny, mobilní digitální učebny, dvě učebny v přírodě;
 • ve všech učebnách školy je umístěn počítač a audiovizuální technika (dataprojektor a interaktivní tabule, popř. promítací plátno);
 • probíhá neustálá modernizace budov školyučeben
 • výběr ze dvou jídel ve školní jídelněmožnost platby a objednávání/odhlašování obědů on-line;
 • jsme škola, která se nebojí zapojit do nových projektů – pilotní škola při ověřování školního vzdělávacího programu (jediná v Ústeckém kraji), ověřování nového písma Comenia Script (jediná základní škola v Ústí nad Labem), jedna ze 25 základních škol v Ústeckém kraji, na které je možno složit jazykovou zkoušku Sprachdiplom…;
 • jsme školou, která se snaží být vždy o krok napřed…