Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem,

SNP 2304/6, příspěvková organizace

2006-2010

Školní rok 2005/2006

 • zakoupení nové keramické pece;
 • modernizace webových stránek školy a jejich pravidelná aktualizace;
 • modernizace školní jídelny – zakoupení nového nábytku.

Školní rok 2007/2008

 • pořízení učebny v přírodě – dřevěný altán s lavicemi na dvoře školy;
 • 1. fáze výměny oken za plastová (z vlastních finančních zdrojů);
 • vytvoření multimediální učebny a její propojení se školní knihovnou;
 • modernizace učebny výtvarné výchovy.

Školní rok 2008/2009

 • zavedení elektronické žákovské knížky – zjednodušení komunikace s rodiči žáků (program BAKALÁŘI);
 • 2. a 3. fáze výměny oken za plastová (z vlastních finančních zdrojů);
 • pořízení osobního počítače do každé třídy 1. stupně;
 • pořízení 1. interaktivní tubule do běžné třídy (v pořadí se jednalo již o 3. tabuli – 1 umístěna v počítačové učebně a 2. v multimediální učebně).

nové žákovské knížky

Školní rok 2009/2010

 • zavedení elektronického vedení veškeré pedagogické dokumentace;
 • zavedení vlastních třídních knih;
 • navázání úzké spolupráce s Pedagogickou fakultou UJEP v Ústí nad Labem – škola se stala fakultní základní školou;
 • oslava 50letého výročí od založení školy.

plakát k 50. výročí založení školy