Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem

SNP 2304/6, příspěvková organizace

Členění školy

Základní školu a Mateřskou škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvkovou organizaci
je tvořena plně organizovanou ZŠ v ulici SNP 2304/6 v centru Ústí nad Labem s kapacitou 680 žáků a odloučeným pracovištěm ve Vaňově – MŠ v ulici Ve Stráni (MŠ je jednotřídní).

Naše škola byla jednou z Od školního roku 2004/2005 se na škole (včetně odloučeného pracoviště) vyučuje podle vlastního školního vzdělávacího programu, který nese název Škola pro všechny.