Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem,

SNP 2304/6, příspěvková organizace

Francouzský jazyk – 8. ročník

UNITÉ 4

UNITÉ 5

UNITÉ 6

A NĚCO NAVÍC…

chansons – písničky

fêtes – svátky