Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem,

SNP 2304/6, příspěvková organizace

OP JAK – Šablony pro MŠ a ZŠ I

Naše škola realizuje projekt OP JAK – Šablony pro MŠ a ZŠ I

Výzva č. 02_22_002 pro Šablony pro MŠ a ZŠ I
Operační program Jan Amos Komenský
Název projektu: Nové trendy v ZŠ a MŠ SNP 6 – IV.
Registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/22_002/0007568
Datum zahájení projektu: 1. 9. 2023
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2025

Cíl výzvy:
Podpora profesního růstu pracovníků MŠ, ZŠ a ŠD v sebevzdělávání, posilování MŠ a ZŠ jako komunitního centra pro žáky, rodiče a širší veřejnost, podpora inovativních forem výuky a vzdělávání, zapojení žáků s OMJ do běžného života a do výuky.

Aktivity:

1.I/4 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ
1.I/8 Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ


1.II/7 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ
1.II/9 Inovativní vzdělávání žáků v ŽŠ
1.II/10 Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem v ZŠ
1.II/11 Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZŠ

ŠD
1.V/1 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK