Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem,

SNP 2304/6, příspěvková organizace
 

Organizace školního roku

školní rok 2022/2023

 • první školní den školního roku – 1. 9. 2022 (čtvrtek)

 • podzimní prázdniny – 26. 10.-27. 10. 2022
 • vánoční prázdniny – 23. 12. 2022-2. 1. 2023
 • pololetní prázdniny – 3. 2. 2023
 • jarní prázdniny – 27. 2.-5. 3. 2023
 • velikonoční prázdniny – 6. 4. 2023

 • hlavní prázdniny – 1. 7.-31. 8. 2023
 • vydávání vysvědčení za 1. pololetí – 31. 1. 2023 (úterý)
 • vydávání vysvědčení za 2. pololetí – 30. 6. 2023 (pátek)

 • den otevřených dveří – předpokládaný termín – 23. 3. 2023 (15:00-17:00; areál celé školy)
 • zápis do 1. tříd – předpokládaný termín – 11. 4. 2023 (13:00-18:00; hlavní budova školy)

 • termín odevzdání přihlášek ke studiu ředitelům škol, na které se žáci hlásí (zajišťují si sami zákonní zástupci žáků) – do 1. 3. 2023 (umělecké školy do 30. 11. 2022)
 • termíny přijímacích zkoušek na střední školu –  13. 4. 2023, 14 .4. 2023
 • termíny přijímacích zkoušek na 8letá gymnázia –  17. 4. 2023, 18. 4. 2023