Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem,

SNP 2304/6, příspěvková organizace
 

Poradenské služby

výchovná poradkyně pro 1. stupeň
Mgr. Hana Bohuňková
bohunkova(at)zssnp6.cz

výchovná poradkyně pro 2. stupeň
Mgr. Romana Dvořáková
dvorakova(at)zssnp6.cz

školní metodik prevence
Mgr. Petra Veselá
vesela(at)zssnp6.cz