Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem,

SNP 2304/6, příspěvková organizace

školní rok 2016/2017

2. C (Mgr. Jana Vaňurová)