Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem,

SNP 2304/6, příspěvková organizace

2000-2005

Školní rok 2002/2003

  • celková revitalizace tělocvičny;
  • rekonstrukce budovy „školičky“ – oprava statiky, nová okna, nový plášť budovy;
  • ve spolupráci s MŠMT ČR zapojení školy do projektu PILOT Z a PILOT 1 – naše škola se stala jedinou základní školou v Ústeckém kraji, která začala pracovat na vlastním školním vzdělávacím programu (ŠVP) a následně jej začala i sama ověřovat – ŠVP „Škola pro všechny„.

Školní rok 2003/2004

  • všechny třídy byly dovybaveny novými nastavitelnými lavicemi a žákovskými židlemi;
  • pořízení nové počítačové učebny;
  • došlo k internetovému zasíťování celé hlavní budovy.

1. ledna 2004

  • změna oficiálního názvu školy na Základní škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace.

1. září 2014

  • započata výuka podle vlastního školního vzdělávacího programu Škola pro všechny – ve všech třídách školy;
  • připojení 2 odloučených pracovišť ve Vaňově – Základní školy Pražská 47 a Mateřské školy Ve Stráni 74.

ZŠ ve Vaňově

1. září 2005

  • změna oficiálního názvu školy na Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace.

MŠ ve Vaňově