Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem,

SNP 2304/6, příspěvková organizace

2011-2018

2010

 • první žáci se učí novému nevázanému písmu Comenia Script – v Ústí nad Labem jsme byli jedinou základní školou, která se pustila do ověřování tohoto písma;
 • škola navázala spolupráci s BVA (Das Bundesverwaltungsamt), a tak si první žáci 4. tříd měli možnost zvolit rozšířenou výuku německého jazyka a získat tak možnost složit na konci 9. ročníku mezinárodně uznávanou zkoušku Sprachdiplom (tuto možnost získali žáci naší školy jako jediní v Ústí nad Labem);
 • postupné doplňování kmenových učeben interaktivními tabulemi – stolní počítače se dostávají i do učeben 2. stupně.

2011

 • škola se zapojila do projektu EU peníze školám – byly modernizovány 2 počítačové učebny;
 • zavedení elektronických třídních knih.

2012

 • navázání spolupráce s taneční skupinou FREEDOM – žáci 1. tříd si mají poprvé možnost zvolit rozšířenou výuku tělesné výchovy (1 hodina týdně) – je vedena přímo šéftrenérkou taneční skupiny.

2013

 • díky květnovým povodním jsou třídy z vaňovské ZŠ přemístěny do areálu školičky;
 • zahájení vysílání školní televize SNP SCHOOL NEWS;

2014

 • výměna oken za plastová v areálu ŠD;
 • vybudování 2. třídy v přírodě – prostranství u školního hřiště;
 • ukončení činnosti odloučeného pracoviště ZŠ Pražská 47 ve Vaňově – žáci přešli na ZŠ SNP.

učebna v přírodě

2015

 • zasíťování učebny výtvarné výchovy a školní kuchyně;
 • umožnění on-line objednávek obědů;
 • každá třída je opatřena stolním počítačem, dataprojektorem a interaktivní tabulí nebo promítacím plátnem;
 • oprava školního hřiště;
 • spolupráce s Úřadem práce v Ústí nad Labem – 1. výjezd na Boy´s and Girl´s Day do německé Pirny (veletrh vzdělávání).

oprava hřiště

2016

 • vybudování nové kmenové učebny (původně relaxační místnost);
 • možnost platby obědů bezhotovostně;
 • 1. vánoční koncert v „červeném“ kostele v Ústí nad Labem;
 • rozvoj česko-německé spolupráce – týdenní pobyt žáků 8. tříd v Doubici, účast na projektu, který organizoval DDM Ústí nad Labem.

nová kmenová učebna

2017

 • žáci 9. tříd úspěšně složili jazykovou zkoušku Sprachdiplom;
 • navázání spolupráce s Christiche Schule Dresden (naši žáci navštívili Drážďany) a s Schiller Gymnasiem v Pirně (jeho žáci na konci června navštívili naši školu);
 • 3. místo na Hrách VIII. letní olympiády dětí a mládeže v Brně v kategorii „Krátký film a video“ – člen školní TV.

2018

 • dokončení rekonstrukce hlavního schodiště v hlavní budově školy – výmalba, upravené podezdívky
 • postupná změna výzdoba školy
 • otevření pocitové stezky (v areálu zahrady pod areálem školní družiny)

 • na zahradě školičky byla zprovozněna trampolína

 • modernizaci interiéru školy – malování tříd, výměna nábytku, vnitřních dveří ve školičce…