Dne 12. prosince 2018 uspořádala Střední průmyslová škola, středisko Stříbrníky, již 9. ročník soutěže „A je to 2018“. Soutěž je určena pro žáky 9. tříd základních škol. Každá škola může vybrat pouze 1 družstvo složené ze 2 dívek a 2 chlapců.

Z naší školy ZŠ SNP 6 byli vybráni 4 žáci z IX. B. Do soutěže se zapojilo celkem 9 základních škol. Byli jsme rozděleni do dvou skupin na chlapce a dívky. Škola Resslova si pro nás připravila dohromady 6 stanovišť s různými úkoly. My dívky jsme například pracovaly s penězi, za určitý čas jsme měly orazítkovat co nejvíce papírů nebo jsme poznávaly památky ČR. Kluci měli za úkol třeba propojit elektrický obvod podle schématu, poznat elektronické součástky nebo prokázat manuální zručnost. Se všemi úkoly jsme si hravě poradili a užili jsme si to. Ale i přes to jsme nečekali, že vyhrajeme 1. místo!. Konkurence škol byla veliká. Za vítězství můžeme poděkovat našemu učiteli na zeměpis a paní učitelce na fyziku, že si udělali čas na to, aby nás na soutěž připravili. Děkujeme, že jsme měli možnost se zúčastnit a gratulujeme ostatním školám za umístění.

Budeme držet palce budoucím deváťákům, aby náš úspěch příští rok zopakovali!