Informace k zápisu cizinců pro školní rok 2022/2023

Informace k zápisu cizinců pro školní rok 2022/2023 Týká se výhradně osob, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině nebo kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dní za účelem strpění pobytu na území ČR. Nevztahuje se na ostatní...