Informace pro rodiče vycházejících žáků

V Ústí nad Labem se letos bohužel nebude z technických a organizačních důvodů konat Veletrh vzdělávání. Je možné využít nabídku okolních měst – viz přehled.

Nabídka zájmových kroužků 2019/2020

Nabídka zájmových kroužků na školní rok 2019/2020 kroužek německého jazyka ve 2. a 3. ročníku je určen pro ty žáky, kteří jej navštěvovali v předešlém školním roce žáci 1. tříd obdrží samostatné přihlášky na kroužek německého jazyka a na...