Informace k novému školnímu roku

Vážení rodiče, v souvislosti se zvýšenými hygienickými opatřeními Vám se začátkem nového školního roku 2020/2021 zasíláme základné informace, které se týkají fungování naší školy a všech jejích součástí. Školní rok začne běžným způsobem. Ve všech školních...

Začátek nového školního roku

Vážení rodiče, dne 1. září 2020 zahájíme od 8:00 nový školní rok. Všichni žáci se sejdou ve svých kmenových třídách, budova školy bude pro žáky otevřena od 7:40. Žáci 1. tříd a přípravné třídy mohou být 1. den doprovázeni zákonnými zástupci –...

Zvýšení ceny obědů – ceny platné od 1. 9. 2020

Vážení rodiče, od 1. 9. 2020 dochází ke zvýšení ceny obědů. Cena je navýšena o 2,- Kč za jeden oběd. Ceník obědů žáci do 10 let*………………..24,- Kč žáci ve věku 11 – 14 let*….26,- Kč žáci ve věku 15  – 18 let*…28,- Kč * do věkových skupin jsou strávníci...

Noví žáci – přihlášení ke stravování

Žádáme rodiče žáků budoucích 1. tříd a přípravné třídy, kteří mají zájem o stravování svých dětí v naší školní jídelně, aby se dostavili v jednom z níže uvedených termínů do kanceláře vedoucí školní jídelny....