Doplňovací volby do školské rady – zájemci

Vážení rodiče, na základě § 167 a § 178 školského zákona a Volebního řádu schváleného Radou města Ústí nad Labem vyhlašuje ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace doplňující volbu 1 člena školské rady za zákonné zástupce nezletilých...

Úvodní třídní schůzky – 12. 9. 2023, 16:00

Vážení rodiče, rádi bychom Vás pozvali na úvodní třídní schůzky, které se budou konat v úterý 12. 9. 2023 od 16:00 v kmenových třídách. Těšíme se na shledání s Vámi.

Nabídka zájmových kroužků na školní rok 2023/2024

Vážení rodiče, níže naleznete nabídku zájmových kroužků na školní rok 2023/2024. Kroužky budou otevřeny pouze v případě dostatečného počtu zájemců, jejich kapacita je omezena maximálním počtem účastníků (je uveden v přehledu). Zájmové kroužky označeny...

Ředitelské volno – 29. 9. 2023

Vážení rodiče, v souladu s § 24 odst. (2), zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, uděluje ředitelství školy na pátek 29. září 2023 ředitelské volno. Důvodem je úspora energií – ředitelské volno navazuje na den pracovního volna a předchází...