Vážení rodiče,

od 18. 11. 2020 do školy nastupují na prezenční výuku děti z přípravné třídy a žáci 1. a 2. ročníků.

Právě připravujeme organizaci provozu školy a během pondělí 16. 11. vás o ní budeme prostřednictvím Bakalářů informovat.

S předstihem bychom vás rádi seznámili se změnami organizace výdeje obědů, ke kterým dochází na základě nařízení, jež jsme dnes obdrželi z MŠMT (posíláme v příloze – viz béžové zabarvení na druhé stránce na konci – týká se právě školního stravování).

Posílám proto informace od p. vedoucí školní jídelny, na kterou se také obracejte v případě nejasností.

 Informace pro rodiče dětí přípravné třídy a žáků 1. a 2. ročníků:

Prosíme rodiče dětí přípravné třídy a žáků 1. a 2. ročníků, kteří budou mít zájem o stravování od 18. 11. 2020, aby si obědy objednali přes internet (do pátku 13. 11. do 13:00) nebo telefonicky u vedoucí školní jídelny.

Informace pro rodiče žáků ostatních ročníků:

Na základě informací z MŠMT se ve školní jídelně mohou stravovat pouze žáci v prezenční výuce (tedy přípravná třída a žáci 1. a 2. ročníků). Ostatní si mohou odebrat stravu s sebou do jídlonosičů. Výdej bude probíhat u vstupu do šatny školní jídelny, kde jídlonosič převezme u dveří určená osoba a také jej zpět přinese a předá žákovi. Ten nebude vůbec vstupovat do prostor školy. Připomeňte svým dětem, že i na dvoře školy musí mezi sebou udržovat rozestupy a nosit roušky.

Výdej obědů do jídlonosičů bude probíhat v době 12:00-13:00 bez ohledu na to, zda žák navštěvuje  1. nebo 2. stupeň.

Pozn.: žáci, kteří už obědy odebírají, si je dál objednávají stejně jako dosud. Event. další noví „zájemci“ si musí obědy objednat stejně jako přípravná třída, 1. a 2. ročník (viz výše).

kontakty – p. Göckertová, tel.:722 559 746, jidelna@zssnp6.cz