Vážení rodiče,
na základě § 167 a § 178 školského zákona a Volebního řádu schváleného Radou města Ústí nad Labem vyhlašuje ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace doplňující volbu 1 člena školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků do konce volebního období školské rady – tzn. do listopadu 2024.
Volby proběhnou v říjnu 2023.
Máte-li zájem pracovat ve školské radě, rádi uvítáme Vaši spolupráci. Zájemci se mohou hlásit nejpozději do 14. 9. 2023 na email rada@zssnp6.cz nebo přes EduPage (popřípadě na třídních schůzkách přes třídního učitele).

Těšíme se na případnou spolupráci s Vámi.

Mgr. Zdeněk Lutovský