První týden v říjnu je celorepublikově zasvěcen Týdnu knihoven. Knihovny v něm pořádají různé zajímavé akce nejen pro své čtenáře, ale také pro širokou veřejnost. Hapenning v knihovně je akce Severočeské vědecké knihovny Ústí nad Labem určená pro žáky devátých ročníků základních škol. Účastní se jí vždy pět tříd z různých ZŠ. Naše škola v ní soutěží tradičně a často bývá velmi úspěšná.
Nastala středa 3. 10. a naše IX. B. se vydala soutěžit. Soutěžila celá naše třída. Stavěli jsme domino z knih, skládali puzzle ze starých fotografií
Ústí nad Labem, na čas jsme museli složit rozstříhaný text státní hymny a k procvičení slovní zásoby nám pomohl scrabble.  Ze třídy bylo také vybráno 5 žáků, kteří soutěžili v jiných úkolech. Ty byly zaměřeny k 100 letům výročí republiky. Vyhledávali jsme knihy v katalogu knihovny, z nich jsme plnili požadované úkoly, vyhledávali informace, sestavovali jsme křížovku a nechybělo ani doplňování autorů k jejich dílům.
Bylo to zábavné, zároveň i soutěživé. Dozvěděli jsme se spoustu nových a zajímavých věcí.
A za školu ZŠ A MŠ SNP 6 jsme vyhráli 1. místo s 24 body.

Klára Slavíková – IX. B