Vážení rodiče, vzhledem k proticovidovým opatřením Vás žádáme o respektování následujících pokynů:

1) Ve středu 1. 9. budou moci prvňáčka doprovodit do třídy maximálně 2 dospělé osoby v respirátorech.

2) Od čtvrtka 2. 9. do pátku 10. 9.  smí do šatny doprovázet prvňáčka maximálně 1 dospělá osoba v respirátoru na dobu nezbytně nutnou.

3) Vstup rodičů starších žáků je do budovy školy zakázán.

Informace k testování od 1. 9. 2021 (dle pokynů MŠMT)

1) Testování proběhne ve 3 vlnách: 1. 9., 6. 9. a 9. 9. Výjimkou je 1. ročník, který se poprvé otestuje 2. 9. 2021. Testovat budeme GENRUI Bio Tech testy, videonávod – https://www.youtube.com/watch?v=M8e1LDk5bt4 (seznamte se v klidu doma).

2) Testování se netýká dětí s dokončeným očkováním (alespoň 14 dní po poslední dávce), dětí s dokladem o negativním PCR testu (platnost 7 dní) nebo Ag testu (platnost 3 dny)  a dětí ve 180denní lhůtě po prodělání nemoci (nutný je doklad o datu, kdy došlo k pozitivnímu testu na začátku nemoci). Předejte, prosím, tyto informace a dokumenty třídním učitelům.

3) Roušky/respirátory nosí všichni ve všech společných prostorách školy (u dětí do 15 let stačí roušky).

4) Děti jsou ve třídách bez ochrany dýchacích cest.

5) Děti, které nesplňují požadavky z bodu 2) a ve škole se odmítnou testovat, musí mít roušky/respirátory po celou dobu pobytu ve škole. Dále nemohou ve škole zpívat a cvičit na Tv ve vnitřních prostorách a musí respektovat další nařízení (např. oddělená místa pro svačinu, oběd, vyčleněné toalety…).