IFORMACE K ORGANIZACI VÝUKY OD 1. 9. DO 3. 9. 2021

Středa 1. 9. – všechny třídy do 8:45, výdej obědů od 10:15 do 13:00

Čtvrtek 2. 9. – 1. ročník do 9:40, 2.– 9. ročník do 11:40 (třídnické práce), výdej obědů od 11:55 do 14:00

Pátek 3. 9. – 1. stupeň do 11:40, 2. stupeň do 12:35 (třídnické práce), 6. třídy – adaptační kurz v areálu školy, výdej obědů od 11:55 do 14:00

Provoz školní družiny:

Středa 1. 9. – od 8:45 do 17:00, další dny včetně ranní družiny od 6:00 –17:00.

V týdnu od 6. 9. 2021 výuka dle rozvrhu (do 10. 9. – bez odpolední výuky).

Zájmové kroužky: otevření je plánováno od října 2021 v závislosti na aktuální situaci (covid-19), budeme včas informovat.

Úvodní třídní schůzka: TS pro 1. a 6. ročník proběhne 7. 9. od 16:00 osobně ve škole, ostatní ročníky ve stejný termín a čas on-line.