Na základě nařízení Vlády ČR a MZ ČR bude od pondělí 4. 1. 2021 probíhat prezenčně výuka ve škole pouze pro žáky PT, 1. a 2. tříd. Ostatní žáci přecházejí na distanční výuku. Distanční výuka bude probíhat ve stejném režimu a podle stejných rozvrhů (rozvrhy najdete do 3. 1. 2021 v Bakalářích), jako tomu bylo na podzim 2020. Prezenční výuka PT, 1.-2. tříd bude probíhat podle rozvrhů, které byly platné před Vánoci.

Školní družina je otevřena od 6:00 do 17:00, vzhledem k 5. stupni PES mají žáci každé třídy při ranním a odpoledním provozu ŠD přiděleno samostatné oddělení (PT a 2. třídy budou umístěny v 1. patře areálu školní družiny, žáci 1. tříd v přízemí). Ráno budou všichni vcházet do školní družiny horním vchodem, jak jsou zvyklí.

Stále platí, že musí mít žáci i zaměstnanci po celou dobu pobytu ve škole nasazenu roušku, vybavte, prosím, děti funkční ochranou úst a dýchacích cest.

Připomínáme rodičům, aby nezapomněli dětem odhlásit/přihlásit obědy ve ŠJ – ten, kdo nemá o obědy od 4. 1. 2021 zájem, musí si je v pondělí 4. 1. 2021 nejpozději do 8:00 telefonicky odhlásit u vedoucí ŠJ (722 559 746), pokud tak neučiníte, budou obědy automaticky objednány. V elektronickém systému ŠJ lze odhlašovat obědy nejdříve až na 7. 1. 2021 a 8. 1. 2021. Pro žáky na distanční výuce platí možnost odběru obědů do jídlonosičů, a to v čase od 11:30 do 12:00 (zezadu budovy ŠJ – hnědé plechové dveře, které vedou i  do kanceláře ved. ŠJ). V jiný termín nebude výdej obědů možný.
Veškeré dotazy ohledně objednávek obědů směřujte na vedoucí ŠJ B. Göckertovou – 722 559 746.

V případě změn vás budeme informovat. Sledujte, prosím, naše webové stránky a Bakaláře.