Ve středu 19. 4. 2023 proběhne od 16:00 do 18:00 konzultační odpoledne. Rodiče se v jejich průběhu mohou informovat o chování a prospěchu svých dětí u jednotlivých učitelů.
Budova školy bude pro rodiče otevřena od 15:50, vyučující budou všem k dispozici od 16:00.
Vstup do budovy bude umožněn přes vrátnici školy.

Pokud bude potřebovat mluvit třídní učitel s rodiči najednou, bude je včas informovat přes Bakaláře.

Těšíme se na shledání s vámi.