Vážení rodiče,
na základě mimořádného protiepidemického opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (č. j.: MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN) mají žáci v době pobytu ve škole od 25. 2. 2021 povinnost nosit zdravotnickou obličejovou masku (chirurgická rouška) nebo rouška z nanovláken (musí splňovat normy ČSN EN 14683+AC), popřípadě respirátor FFP2/KN95 (bez výdechového ventilu). Tato povinnost se týká vnitřních, ale i venkovních prostor školy.

Opatření je platné od čtvrtka 25. 2. 2021 – do pátku 26. 2. 2021 však platí pro žáky přechodné období, bude ještě u žáků výjimečně tolerována rouška látková.

Od pondělí 1. 3. 2021 bude nutné, aby byli všichni žáci PT, 1. a 2. tříd do školy vybaveni dostatečným množstvím zdravotnických roušek (příp. roušek z nanovláken) nebo respirátorem, nebude již možné využívat látkovou roušku. Žáka, který do školy přijde bez dostatečné ochrany dýchacích cest (viz výše), si budou muset ve škole vyzvednout zákonní zástupci.

Od 25. 2. 2021 mají dospělé osoby povolen vstup do školy pouze s respirátorem typu FFP2 (KN95) nebo s rouškou z nanovláken.

Děkujeme za pochopení a přejeme všem pevné zdraví.