Vážení rodiče,

níže naleznete nabídku zájmových kroužků na školní rok 2023/2024. Kroužky budou otevřeny pouze v případě dostatečného počtu zájemců, jejich kapacita je omezena maximálním počtem účastníků (je uveden v přehledu).

Zájmové kroužky označeny písmenem D, značí kroužky organizované školní družinou a jsou určeny pouze pro žáky, kteří školní družinu navštěvují (upozorňujeme na to, že v případě zájmu žáka o několik družinových kroužků, dojde k rovnoměrnému rozdělení tak, aby se dostalo na co nejvíce žáků). Svoji činnost zahájí kroužky ŠD od pondělí 25. 9. 2023 a jejich činnost bude ukončena 14. 6. 2024.

Ostatní zájmové kroužky budou probíhat od 1. 10. 2023 do 31. 5. 2024. U placených kroužků dochází letos ke změně, platba bude prováděna bezhotovostně – platební údaje se dozvědí ti, kteří se přihlásí a budou přijati.

PŘIHLAŠOVÁNÍ PROBÍHÁ ELEKTRONICKY – viz níže.

Přihlašovat se můžete od středy 6. 9. 2023 od 7:30 do středy 13. 9. 2023 (do 12:00). Naplní-li se kapacita dříve, bude příjem přihlášek u takového kroužku pozastaven.

Věříme, že si z naší letošní nabídky vyberete.

NABÍDKA KROUŽKŮ

Nabídka kroužků 2023/2024

ELEKTRONICKÉ PŘIHLÁŠKY

ŠD FLÉTNIČKA přihláška
ŠD KUCHTÍK přihláška
ŠD SPORŤÁČEK přihláška
ŠD TANEČNĚ POHYBOVÝ KROUŽEK přihláška
ŠD TVOŘÍLEK přihláška


ANGLICKÝ JAZYK přihláška
BADATELSKÝ KLUB přihláška
BEEBALL přihláška
IZRAELSKÉ KOLOVÉ TANCE – přihláška
KERAMIKA I. přihláška
KERAMIKA II. přihláška
KLUB DESKOVÝCH HER přihláška
MLADÝ ARCHITEKT přihláškahttps://forms.office.com/e/ukNPrcs8Mc
V kroužku Mladý architekt se vedle základních prvků architektury budeme věnovat tématu živé město, takové, v němž se nám dobře žije. Děti se nejprve seznámí s prvky, z kterých se město skládá a jaké zlepšováky bychom mohli vymyslet. Zaměříme se i na veřejný prostor, budeme zkoumat zeleň, dopravu a vodu ve městě. Děti si zkusí vytvořit svůj návrh ideálního prostoru či náměstí.
Součástí kroužku budou i občasné výlety po městě

NĚMECKÝ JAZYK přihláška
SBOREČEK přihláška
ŠACHY – ZAČÁTEČNÍCI – přihláška
ŠACHY – POKROČILÍ přihláška
VÝTVARNÝ KROUŽEK II. přihláška
VÝTVARNÝ KROUŽEK I. přihláška