Na podzim letošního školního roku jsme se přidali k projektu Sing around Europe (aktivita eTwinning), kterého se účastnilo dalších 7 zemí. Úkolem bylo naučit se a nazpívat s dodaným hudebním podkladem písničku od A. Keys „We are here“. Písničku jsme museli nahrát s podkladem a bez hudebního podkladu – veškerý materiál byl sestříhán francouzským vedoucím projektu v jednu písničku – vznikla zajímavá koláž hlasů (můžete posoudit na níže uvedeném odkazu).

Poděkování patří žákyním z 9. C a paní učitelce Panschabové, která pomohla projekt zrealizovat.