Vážení rodiče,
na základě vládního rozhodnutí dojde od 12. 4. 2021 k návratu žáků k prezenční výuce ve třídách  1. stupni. Níže uvádíme základní informace.
Dle nařízení MŠMT bude výuka probíhat tzv. rotačním způsobem (po týdnu se bude pro třídy 1. stupně střídat prezenční a distanční výuka). Tento způsob výuky se nevztahuje na děti z přípravné třídy – ty se vrací k pravidelné prezuenční výuce od 12. 4. 2021.

12. 4. 2021 se do školy vrátí žáci 1. A, 1. B, 1. C, 2. C, 3. A, 4. C, 5. A a 5. C (tyto třídy budou ve škole přítomny dle kalendáře vždy v lichém týdnu).

19. 4. 2021 se do školy vrátí žáci 2. A, 2. B, 3. B, 3. C, 4. A, 4. B, 5. B a 5. D (tyto třídy budou ve škole přítomny dle kalendáře vždy v sudém týdnu).

Podmínkou pro vstup do školy a účast na prezenční výuce bude antigenní testování žáků formou samotestování a ochrana dýchacích cest (minimálně ochranná chirurgická rouška). Testování žáků bude probíhat vždy v pondělíve čtvrtek ráno.

Školní družina bude fungovat v ranních i odpoledních hodinách.

Školní jídelna

Všichni žáci, kteří momentálně nechodí na obědy, je budou mít odhlášeny až do konce školního roku. Objednávky obědů na příští týden je možné provádět elektronicky https://jidelny.me.cz/jidelna19/ nebo telefonicky 722 559 746.
Upozorňujeme rodiče, že je nutné, aby si objednávky hlídali a včas obědy objednávali (popř. odhlašovali) v souvislosti s tím, kdy bude jednotlivá třída přítomna ve škole.
Obědy na pondělí 12. 4. 2021 je možné objednat elektronicky nejpozději v pátek 9. 4. 2021 do 14:00 nebo telefonicky do pondělí 12. 4. 2021 do 8:00.

Podrobnější informace o provozu školy, školní družiny, školní jídelny a testování obdržíte od třídních učitelů v závěru týdne.

Mgr. Ramona Grohová (ředitelka školy)