Vážení rodiče,
v souladu s § 24 odst. (2), zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, uděluje ředitelství školy na pátek 29. září 2023 ředitelské volno.
Důvodem je úspora energií – ředitelské volno navazuje na den pracovního volna a předchází víkendu. Do školy se žáci vrátí v pondělí 2 10. 2023.
Žádost byla schválena Radou města Ústí nad Labem, pro tento den bude mimo provoz taktéž školní družina školní jídelna.