Vážení rodiče,
v souladu s § 24 odst. (2), zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, uděluje ředitelství školy na pátek 18. listopadu 2022 ředitelské volno.
Důvodem je úspora energií – ředitelské volno navazuje na den pracovního volna a předchází víkendu. Do školy se žáci vrátí v pondělí 21 11. 2022.
Žádost byla schválena Radou města Ústí nad Labem, pro tento den bude mimo provoz taktéž školní družina školní jídelna.

Před podzimními prázdninami (pondělí 24. a úterý 25. 10. 2022) bude probíhat výuka dle rozvrhu – volno vyhlášeno NENÍ.