ZÁPIS DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Všechny potřebné informace najdete na webové stránce: http://zapiszs.usti-nad-labem.cz

VYDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ (PŘIHLÁŠEK)

 • 1. 3. 2023-11. 4. 2023
 • získání žádosti 2 způsoby:
  • vygenerování a vytištění žádosti na adrese http://zapiszs.usti-nad-labem.cz
  • vyzvednutí na základní škole (ekonomické oddělení) – 11. 4. 2023 v čase 13:00-18:00 nebo od 1. 3. 2023 v čase od 8:00 do 15:00 dle individuální domluvy

Pro vygenerování žádosti musíte znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na průkazu jeho zdravotního pojištění. Po vygenerování žádosti o přijetí získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána).

SBĚR ŽÁDOSTÍ

11. 4. 2023, 13:00-18:00

 • osobní odevzdání žádosti v naší škole (hlavní budova – vstup předním vchodem)
 • není nutná přítomnost dítěte, ale doporučujeme ji
 • k zápisu využijte rezervační systém – bude vám nabídnut při generování žádosti na https://zapiszs.usti-nad-labem.cz/
 • ve stejném termínu je možné osobně řešit i podání žádosti o žádosti o odklad povinné školní docházky – k žádosti o odklad PŠD bude nutno doložit do stanoveného termínu taktéž doporučení školského poradenského zařízenídoporučení odborného lékaře (nebo klinického psychologa)

CO S SEBOU K ZÁPISU:

 1. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (popis jejího získání viz text výše)
 2. rodný list dítěte
 3. občanský průkaz zákonného zástupce
 4. zápisový list (interní dokument naší školy) – ke stažení zde – pdf, docx

Žádost musí být podepsána oběma zákonnými zástupci dítěte!

Přijímací řízení probíhá 30 dní ode dne konání zápisu, po celou dobu řízení můžete na výše uvedených webových stránkách sledovat jeho průběh.

Informace k nevázanému písmu
– třída (nebo třídy) s nevázaným písmem budou otevřeny pouze při naplnění celé třídy – nebudeme otevírat třídy, ve kterých by se učily současně oba typy písma najednou;
– s nevázaným písmem máme již 12letou zkušenost – rádi bychom s jeho výukou pokračovals nevázaným písmem máme již 12letou zkušenost – rádi bychom s jeho výukou pokračovali
– informace o nevázaném písmu najdete v tomto videu

Veškeré dotazy můžete zasílat na emalovou adresu zapis(at)zssnp6.cz.