Žáci 3. B a 3. C se minulý týden aktivně zúčastnili výukového programu „Co tě žere? Aneb potravní řetězec“, třídili živočichy dle druhu potravy na masožravce, býložravce a všežravce. Ve skupinách tvořili různé potravní řetězce z obrázků živočichů. Nakonec si prohlédli celou ZOO, viděli krmení šelem a také si pohráli na hřišti.