Vážení rodiče,

od 1. 9. 2020 dochází ke zvýšení ceny obědů. Cena je navýšena o 2,- Kč za jeden oběd.

Ceník obědů

  • žáci do 10 let*………………..24,- Kč
  • žáci ve věku 11 – 14 let*….26,- Kč
  • žáci ve věku 15  – 18 let*…28,- Kč

* do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku (školní rok končí 31. 8.), ve kterém dosahují uvedeného věku (viz vyhláška MŠMT ČR č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění)