Na základě informací MŠMT ČR (zde) se od pondělí 17. 5. 2021 vrátí do lavic žáci všech 1.-5. tříd (u těchto tříd je zrušena rotační výuka).

Školní družina bude fungovat v běžném režimu – od 6:00 do 17:00.Třídy 2. stupně se nadále střídají při rotační výuce – tzn. že v týdnu od 17. do 21. 5. 2021 budou ve škole 6. A, 6. B, 7. A, 8. B, 9. B a 9. C. Ostatní třídy 2. stupně přecházejí zpět na distanční výuku. Dle vyjádření MŠMT ČR by měla být obnovena prezenční výuka pro všechny třídy od 24. 5. 2021 – o této skutečnosti vás budeme vás informovat.Žáci jsou povinni používat při pobytu ve všech prostorách školy (vnitřních i venkovních) ochranu úst a dýchacích cest – minimálně chirurgickou roušku.

ZMĚNA ROZVRHŮ
Vzhledem k měnící se situaci, bude postupně docházet k úpravám rozvrhů jak tříd 1., tak tříd 2. stupně. Sledujte proto, prosím, Bakaláře a aktuální verze rozvrhů. I nadále platí zákaz zpěvu v hodinách HV, hodiny tělesné výchovy mohou probíhat venku při dodržení všech opatření uvedených v informacích MŠMT (viz odkaz výše).

TESTOVÁNÍ
Žáci 1. stupně budou testováni 1x týdně (pondělí) na začátku 1. vyučovací hodiny (popř. po příchodu do ranní družiny).Žáci 2. stupně budou testováni 2x týdně (pondělí, čtvrtek) na začátku 1. vyučovací hodiny.

ŠKOLNÍ JÍDELNA
Nezapomeňte si přihlásit (popř. odhlásit) obědy ve školní jídelně . Všechny informace týkající se obědů směřujte přímo na vedoucí ŠJ B. Göckertovou (722 559 746). Výdej obědů pro žáky na distanční výuce zůstává ve stejném režimu.